மெத்த படித்த மேதாவிகளே... வலையுலகின் சிங்கங்களே.... கீழ்காணும் கேள்விகளுக்கு பதில் சொல்லுங்க பார்போம்....


1. Jawaharlal Nehru was the _______ of Indira Gandhi’s Father. ?

2. Make a grammatically correct sentence by using the verb "IS" immediately after the word "I"

3. I am having two coins of Indian currency in my pocket, the total value of which comes to 75 paisa. But mind you, one of the coins is not a fifty paisa coin. How it is possible?

4. What is taken from you before it is given to you?

5. Eventhough it belongs to you, usually others use it, What?10 கும்மிகள்:

i dunno

1. name
2. I is a noun.
3. The other one is 50 paise
4. Love
5. Name

இதுக்கெல்லாம் மெத்த படிக்க வேண்டாம். வலையில் சற்று மேய்ந்தாலே போதும்.


1. Name
2. I is the 9th alphabet.
3. Will find out soon
4. Photo
5. Your Name

Jawaharlal Nehru was the Name of Indira Gandhi’s Father.

1. Name
4. Blood - taken from you first to find out the group and then it is given you
5. Name.

2,3 கேள்விகளுக்கான பதிலை யோசித்துக்கொண்டு இருக்கிறேன், தெரிந்தால் Next meet பண்றேன்
என்றும் அன்புடன்
ஸ்ரீராம் Boston USA

5. My Name

What happ to ur old POSTS???????

1.Name

2.I is a vowel

3.You said "ONE" of the coins ( not "NONE" ). So they are 50 and 25 paisa coins.

4. Photo

5.Name

ponga thambi,KAPPITHANMAA PESAAMA/ poi pullyngala padikka vayyunga..............

ponga thambi,KAPPI THANAMAA PEASAMA.......PULLYNGALE PADIKKA VAIYUNGA.!

Post a Comment